Biochemia

Wartość energetyczna - metoda Winokurowa

Wyznaczenie wartości energetycznej posiłku - na podstawie znajomości zawartości suchej substancji i tłuszczu
Wartość liczona jest dla masy próbki, dla której zważono dane wejściowe.


Różnica mas posiłku przed i po odwodnieniu (wysuszeniu)

Można ją odczytać np. z butyrometru


© 2023 Tadeusz "Słodkowłosy" Lorkowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.